ระดับชั้นอนุบาล

     โรงเรียนธัญวิทย์ จัดพิธีไหว้ครูในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง 

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น